Planai

1 Pamoka 1 Valanda

15 už pamoką
  • Vienos valandos kaina
  • Atsikaitymas pamokos metu
  • Galimas 30proc pinigų gražinimas pirmąją pamoką

1 Pamoka - Dvi Valandos

28 už 2 valandas
  • Dviejų valandų kaina
  • Atsikaitymas pamokos metu
  • Galimas 30proc pinigų gražinimas pirmąją pamoką

Penkios Pamokos

65 už 5 valandas
  • Penkių pamokų kaina
  • Atsikaitymas per pirmąją pamoką
  • Pamokos atšaukimas, perkėlimas 10 valandų iki pamokos pradžios
  • Pagalba mokiniui telefonu